MAP WORKSHOP 2016 – nemzetközi, interdiszciplináris alkotóműhely / international and interdisciplinary workshop

időpont / time and date 
2016. július 13-23 July 2016

helyszín / location 
Miszla-Art Kulturális Központ (7065 Miszla, Kis u. 168.)

mentorok / mentors

SZENTELEKI Gábor – képzőművész, a MAP szakmai konzulense / visual artist and consultant of workhshop / www.szenteleki.hu

SZIGETI Gábor Csongor –  képzőművész, tervezőgrafikus, művészeti szervező és az egri Eszterházy Károly Főiskola Vizuális Művészeti Intézetének oktatója / visual artist, graphic designer,  art manager and teacher at Eszterházy Károly University, Visual Arts Institute, Eger / www.szigeticsongor.com

ÁFRA János  – költő, művészeti író – a KULTer.hu alapító főszerkesztője / poet, art writer, critic – founder editor of the KULTer.hu  / www.afrajanos.blogspot.hu

résztvevők / participants 

BARNAFÖLDI Anna (H) – CSATÓ Csenge (H) – Eliska KOVACIKOVA (SK) – GÁL Florentina (H) – GRÁF Dóra (H) – HEGEDŰS Eszter (H) – IVÁCSON Rebekka (RO) – Ivana BAJCER (HR) – KHIRANI Fanny Chelia (H) – Maja STARAKIEWICZ (PL) – MÁTÉ Anna (H) – MORAVSZKI Kata (H) – NÉMETH Franciska (H) – Paulina NAZARCZUK (PL) – PIPEI Borbála (H) – Rudolf VYCHOVALY (SK) – Salomé GARCÍA (CU) – TÓVAJ Rozália (H) – UJVÁRI Luca (H)

 

A 2016-os workshop hívószava az “ELMOZDULÁS”. A több síkon megközelíthető fogalom számtalan módon fejthető fel. Értelmezhető akár művészeti, szociális, politikai, geopolitikai, geográfiai, gazdasági elmozdulások, változások gondolati vázaként, ahogyan akár a természetben tapasztalható változások, elmozdulásokként is.

A workshop ideje alatti közös munka egy előre meghatározott tematika köré szerveződik, mely évről-évről változik, de minden esetben aktuális problémát vet fel, amely több terület számára értelmezhető, gyakorlati szempontból is megközelíthető, továbbá egy tágabb, nemzetközi kontextusban is életképes. A résztvevők kis létszámú, vegyes csoportokba szerveződnek (4-5 fő/csoport), munkájuk célja az aktuális tematikában rejlő problémafelvetésekre esetleges válaszok, újabb kérdések, megoldási és kivitelezési lehetőségek keresése. A különböző országokból érkező résztvevők közötti kommunikáció megkönnyítése végett a munka nyelve angol. A közös munka szakmai segítői és támogatói a mentorok, ők a fent említett területek gyakorló képviselői, feladatuk a csoportok munkájának folyamatosan figyelemmel kísérése; segítségnyújtás elméleti és gyakorlati kérdésekben, valamint a csoportok által létrehozni kívánt alkotások (installáció, makett, objektek, fotó, film, tánc/színházi előadás stb.) tervezési / megvalósítási folyamataiban. A munkafolyamatok szerves része, hogy a csoportok rendszeresen dokumentálják (fotó / videó / szöveges anyagok) az alkotóműhely ideje alatti tevékenységüket.

A workshop záróakkordjaként a csoportok egy nyilvános helyszíni kiállítás keretében mutatják be projektjeiket, és a munkafolyamat dokumentációit.

//

The key word of the forthcoming workshop is “TRANSPOSITION”. The notion could be approach from various perspectives and could be interpreted as artistic, social, political, geopolitical or geographical shifts, or even as the experienced environmental changes.

During the workshop, the collaboration will be structured around a predefined theme that varies from year to year, but in all cases will raise current issues covering several areas, that are practically accessible and relevant in a broader international context. The participants will be divided into small mixed working-groups (4-5 pers./ group) with the goal of finding possible responses, solutions, execution methods or even new matters concerning the subject of the workshop. The participants’ work will be professionally supervised by mentors, who will be recognized experts in the above-mentioned fields. Their task is to continuously monitor the activities of the participants and to provide assistance on practical and theoretical questions during the planning and realization processes. All communication will be in English in order to facilitate interaction between contributors from different countries. An integral part of the workflow that the groups regularly document (photo / video / text materials) their activities during the workshop.

As part of the finissage will take place an exhibition on the spot, displaying the groups’ projects and the documentation of the work-flow as well.

 

Advertisements